fbpx
Skip to content Skip to footer

FABRİKA YAYINCILIK (ASLIHAN ÖZTEZEL) MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. SATICI: Merkez Ofis CEBECİ CAD. NO:8/10 ÇİMEN APT B BLOK BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL adresinde bulunan FABRİKA YAYINCILIK ( ASLIHAN ÖZTEZEL) Şirketi

SATICI Telefon: 0212 277 4575
SATICI GSM: 0545 844 3375
SATICI Ürün İade adresi: Merkez ofis ile aynı.
Mersis No:
Web adresi: www.cocugumhakliyim.com
Mail adresi: info@cocugumhakliyim.com

1.2. ALICI:
www.cocugumhakliyim.com adresinden hizmet veren Web sitesinden alışveriş yapan ve ürün teslim adresini sisteme giren internet kullanıcısı

2. KONU
İşbu Sözleşme’nin konusu SATICININ sahip olduğu www.cocugumhakliyim.com adresindeki Web Sitesi üzerinden sipariş edilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.ÜRÜN
SATICI’nın yukarıda adı zikredilen kendi Internet satış sitesinden sattığı çocuk oyuncakları ürünlerine ilişkin bilgiler, bunların temel özellikleri ve uygulama örnekleri yine aynı web sitesinden incelenebilir.

4. SATIŞ FİYATININ BELİRLENMESİ
Ürünlerin, tüm vergiler dahil olmak üzere türk lirası üzerinden belirlenen satış fiyatları, ayrı ayrı, yukarıdaki maddelerde adı geçen Internet sitesinde belirtilmektedir. SATICI, satışlarda kampanya düzenleme yetkisini saklı tutar. Bu kampanya şartlarına dair indirim, kargo olanakları gibi bilgileri yine Internet sitesinden ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

5. ÖDEMENİN İFASI
ALICI, Internet sitesinden www.cocugumhakliyim.com sitesi üzerinden kredi kartı (Visa ve MATERCARD), İYZİCO ile ödeme yapmak suretiyle ürün satın alabilir.

6. TESLİMAT PROSEDÜRÜ
SATICI, Türkiye içerisinde anlaşmalı olduğu Kargo şirketleri ile teslimat sağlamaktadır. Ürün, ALICI tarafından sipariş verilmesinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde anlaşmalı Kargo şirketine SATICI tarafından teslim edilecektir. Ürünün ALICI’ya teslimat süresi, Sözleşmenin kurulmasından itibaren en geç otuz (30) gündür. ALICI’ya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir.

7. EKSİK veya HATALI ÜRÜN GÖNDERİMİ
ALICI’nın web sitesinden aldığı malın, Web sitesindeki gibi çıkmaması, eksik olması, baskılı oyuncakların renginin soluk olması halinde, ALICI, ürünün kendisine ulaşmasından itibaren 2 ( iki) gün içinde SATICI’yı bilgilendirmeli ve üründeki eksiği kanıtlayan fotolarla beraber info@cocugumhakliyim.com adresine mail atmalıdır.

Üründeki hata veya eksiklik SATICI tarafından değerlendirilecek ve SATICI’dan kaynaklanan bir hata söz konusu ise ALICI’nın iadesini takiben, SATICI tarafından aynı ürünün değişimi yapılacak, ALICI’ya bila ücret yollanacaktır.

8. CAYMA HAKKI
ALICI, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanılması için ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürünün teslim aldığı günden itibaren 7 (yedi) günlük süre içinde ALICI’nın, yazılı olarak bildirim yapması gerekmektedir. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

ALICI, cayma bildirimini info@cocugumhakliyim.com adresine mail atarak SATICI’ya ulaşabilir.

Cayma hakkı talebinin iletilmesinden itibaren 10 (on) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve iade edilmek istenen ürünün faturası ve tam ve eksiksiz doldurulmuş iade formu ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya iade edilmesi gerekmektedir. SATICI’ya cayma hakkı talebinin ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.

ALICI’ya siparişinden ya da internet sitesindeki fotoğrafından veya açıklamalarından farklı ürünler iletilmesi durumlarında, cayma hakkının kullanılması ürünün açılmış, oynanmış ve kullanılarak yıpratılmamış olması şartına bağlıdır.

Cayma hakkının kullanılması halinde ALICI, cayma hakkı bildiriminin SATICI’ya ulaşmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde malı, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması yoluyla, SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Aksi halde, cayma hakkı talebi geçersiz sayılacaktır.

SATICI’ya ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de ALICI kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

9. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı madde 15 uyarınca, aşağıdaki hallerde ALICI cayma hakkını kullanamaz.

  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlerde,
  • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda,
  • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların tesliminde,
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlerde,
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallarda,
  • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerinde,
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların tesliminde,
  • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hallerinde,
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallarda,
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlerde.

10. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
9.1. Ürün ve Hizmetlerin Kullanımı
ALICI, satışa konu Ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, iade koşulları, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder. ALICI siparişi verdiği anda işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır.

9.2. İkame Ürün ve İptal
SATICI, Ürünün yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir ve stoklarında bulunması halinde ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. SATICI herhangi bir sebep belirtmeksizin siparişi reddetme hakkına sahiptir. SATICI herhangi bir sebeple (örneğin ödeme sistemlerindeki sıkıntılar) siparişi işleme alamaması durumunda ALICI’yı telefon veya e-mail yolu ile bilgilendirebilir.

9.3. Ödeme İptali
ALICI, Ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın Sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. Kredi Kartının Usulsüz Kullanımı
ALICI, Ürünün kendisi veya gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.5. Bilgilerin Doğruluğu
ALICI kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin (Ad, soyad, telefon numarası elektronik posta vs.) doğru, eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu, www.cocugumhakliyim.com Web sitesine teknik ve fiziki zarar vermediğini/vermeyeceğini, hiçbir kanun, yönetmelik ve sair mevzuata aykırı ve ihlal edici nitelik taşımadığını, üçüncü kişi haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini taahhüt eder. Kişisel verilerinde değişiklik olması halinde gerekli güncellemeleri yapacağını aksi halde SATICI’nın sorumlu olmayacağını ve üzerinden paylaştığı tüm bilgilerin (alışveriş bilgisi vb. dahil SATICI tarafından yasalara uygun olarak işlenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI, ALICI tarafından iletilen, yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Üye tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak tüm zararlardan ALICI sorumludur ve SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.6. Bilgilerin Kullanımı
Kullanıcının Web sitesine ve mobil uygulamasına girişte ve siteyi kullanım sırasında sağladığı bilgiler (kredi kartı bilgileri hariç) saklanmaktadır. ALICI, Web Sitesini kullanım sırasında SATICI ile paylaştığı Kişisel Verilerinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu uyarınca işlenmesine, transfer edilmesine ve saklanmasına açık rıza verdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye web sitesinden ulaşılabilir. ALICI, dilediği zaman bu izni geri alabilme hakkını saklı tutar.

SATICI, ALICI’nın kişisel verilerinin gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almak ve gerekli özeni göstermekle birlikte kusuru bulunmaksızın veriler ifşa edilip üçüncü kişilerin eline geçebilir, bu nedenle verilerin güvenliği için kendisine yüklenebilecek kanuni sorumlulukları kapsamı dışında yüzde yüz garanti vermemektedir.

9.7. Bilgilerin Güvenliği
ALICI, Web sitesine ve mobil uygulamaya giriş yapmak için kullandığı kullanıcı adı ve şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılmasından tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının, kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan SATICI’nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

9.8. Bilgilendirme
ALICI, siparişe ilişkin konularda bilgilendirme amacı ile kendisine internet, telefon, SMS, mektup, e-mail, faks vb. kanallardan erişilmesine ve ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul eder. ALICI, kendisine erişilmesini ve ticari elektronik ileti gönderilmesini istemiyorsa bunu info@cocugumhakliyim.com adresine mail atarak gerçekleştirebilir. SATICI, ALICI’ya elektronik ileti gönderimini 5 (beş) gün içinde durdurur.

9.9. Kanunlara Uyma
ALICI, SATICI’ya ait Web sitesini ve mobil uygulamayı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

9.10. Web Sitesinin Kullanımından Sorumluluk
ALICI Web Sitesi kullanımı sırasında gerçekleştirdiği işlemlerden, kullanmış olduğu söz, ifade ve içeriklerden doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun şahsen kendisine ait olduğunu, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak şahsen kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde SATICI’yı sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu gibi durumlarda SATICI, ALICInın web sitesini ve mobil uygulamasını kullanımını durdurabilme, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar.

11. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
SATICI’nın Web sitesinden sattığı ürünler ve Web Sitesinin tasarımı, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Web Sitesine ve mobil uygulamaya ait tüm unsurların SATICI’a ait ve/veya SATICI tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanıldığını kabul eder ve hiçbir koşul ve şartta SATICI’ya ait marka, logo, ticari unvan bilgilerinin SATICI’nın yazılı onayı olmadan referans ve tanıtım faaliyetleri için dahi kullanamaz. ALICI, SATICI’ya ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.

Aksi takdirde, ALICI, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı SATICI’nın karşı karşıya kaldığı tazminat, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü zararları karşılamakla sorumlu olacaktır.

12. DEVİR
ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

13. MÜCBİR SEBEPLER
Tarafların kontrolü dışında kanunlar, yönetmelikler, direktifler uyarınca ve yetkili merciler tarafından alınan kararlar ve yangın, sel, deprem, toprak kayması, salgın hastalık, savaş, yaygın şiddet eylemlerinin (bunlarla sınırlı olmamak üzere) meydana gelmesi sebebi ile SATICI işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. ALICI bu durumda SATICI’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

14. İHLAL
ALICI’nın işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, SATICI kendi inisiyatifine dayanarak ve önceden haber vermeden Sözleşmeyi feshedebilir, ALICI’nın Web sitesine erişimini engelleyebilir. Bu durumda ALICI, cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olacaktır. ALICI, ayrıca SATICI’yı iştiraklerini ve bağlı kuruluşlarını, Web sitesinin veya mobil uygulamanın hukuka aykırı kullanımı ile ilgili olarak SATICI aleyhinde herhangi bir üçüncü şahıs tarafından öne sürülebilecek her türlü talep, zarar, sorumluluk, iddia veya gidere karşı SATICI’ı (vekalet ücretleri dahil olmak üzere) muaf tutmayı ve tazmin etmeyi kabul eder.

15. DEĞİŞİKLİKLER
İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm değişiklikler SATICI’ın takdirine bağlı ve tek taraflı SATICI Web Sitesi’nde ve mobil uygulamada ilan edilmek üzere yapılacaktır.

16. BÖLÜNEBİLİRLİK
İşbu Sözleşme’nin bir hükmünün herhangi bir yargı alanının kanunları uyarınca geçersiz, kanuna aykırı veya uygulanamaz olması halinde, ilgili yargı alanında, kalan hükümler geçerli, hukuka uygun ve uygulanabilir olmaya devam edecek ve sözü geçen hükümden etkilenmeyecektir.

17. YETKİ
İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Taraflar, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

En az 4 karakter