fbpx
Skip to content Skip to footer

YETİŞKİNLERE
ÇOCUK HAKLARI

Çocukların haklarını bilmeleri, onların birer yetişkin olduklarında hak temelli düşünce ile hayatlarına yön verebilmelerini sağlar.

Sadece İNSAN olarak doğduğumuz için sahip olduğumuz hakların tümü İNSAN HAKLARIdır! 18 yaşından küçük tüm bireylerin de sadece ÇOCUK oldukları için sahip oldukları hakların tümü ÇOCUK HAKLARIdır.

ÇOCUK HAKLARI
NEDEN GEREKLİDİR?

Çocuklar, oy veremedikleri, politik veya ekonomik kararları etkileme olanakları olmadığı ve sosyal hayat becerilerini öğrenmek zorunda oldukları için toplumun korunmasız alanında bulunurlar.

Çocuklar bir anlamda, toplumu oluşturan yetişkinlerin verecekleri kararlardan KORUNMAYA MUHTAÇtırlar.

Çocuklar hayatlarını sürdürebilmek için yetişkinlere bağımlılardır. Bu bağımlılığı kontrol ettirebileceği bir düzeni de bilmemektedir.

ÇOCUK HAKLARI
EVRENSELDİR

1989 yılında TÜM DÜNYA DEVLETLERİ çocuklara haysiyetli bir dünya yaratabilmek için Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi kabul etmişlerdir.

Dünya tarihinde ilk defa, uluslararası bir belge 196 ülke tarafından kabul edilerek dünyadaki en geniş konsensüs sağlanmıştır.

Bu konsensus, 18 YAŞINDAN KÜÇÜK HERKESİN, üzerlerinde TARTIŞMA KABUL EDİLMEZ ve ZORUNLU, sosyal, ekonomik, medeni, kültürel ve politik hakları haiz olduğu üzerindedir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME SADECE SEMBOLİK BİR ULUSLARARASI BELGE DEĞİL, HUKUKİ BAĞLAYICILIĞI OLAN BİR SÖZLEŞMEDİR.

Sözleşme sembolik olarak, üzerinde güzel sözcüklerin bulunduğu sadece ilham verecek bir belge değildir. Aksine bir uluslararası hukuk metnidir. İmzalamış devletler, bu Sözleşme’ye aykırı davrandıklarında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi’ne bireysel başvuru yapmak mümkündür. Komite aynı zamanda imzacı devletlerin Sözleşme’ye uygunluğunu da denetler. ÇOCUĞUM HAKLIYIM! Bu Sözleşmedeki hakları farklı oyunlarla öğretmeyi amaçlar.

Her çocuğun evrensel hakları vardır. Bu haklar dünyanın her yerinde, her çocuk için aynıdır.

Eşitlik Hakları

Her çocuğun bir evde barınma, zaman geçirme, dinlenme hakkı vardır.

Barınma Hakları

Her çocuğun, kendisini diğer insanlardan ayıracak bir isme sahibi olmaya hakkı vardır. Bir ülkenin vatandaşı olma hakkı vardır.

Vatandaşlık ve
Ad Hakkı

Her çocuğun sağlıklı olması için gereken özen ve bakım gösterilmelidir. Çocuk en iyi hayat şartlarında yaşatılmalıdır.

Bakım Hakkı

Her çocuğun, sağlıklı büyümesi için gerekli olan besinlerle beslenme hakkı vardır. Sağlıklı beslenme çocuğa öğretilmelidir.

Beslenme Hakları

Her çocuğun oyun oynama, yaşına uygun etkinlikler yapma hakkı vardır.

Oyun Hakkı

Her çocuk özgür olmalıdır. Hiçbir çocuk yasa dışı veya keyfi olarak özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

Özgürlük ve
Güvenlik Hakkı

Kız, erkek veya özel, tüm çocukların eşit eğitim hakkı vardır.

Eğitim Hakkı

Her çocuğun barış içinde yaşama hakkı vardır. Çocuk, her türlü tehlikeli durumda ve felakette ilk koruma ve yardım gören olmalıdır.

Barış Ortamında
Yaşama ve Korunma Hakkı

Çocuğun sağlığına ve eğitimine zarar verecek, tehlikeli bir işte, çalışması ve çalıştırılması yasaktır.

Çalıştırılma Yasağı

Her çocuk toplumun bir parçası olduğunu bilerek büyütülür. Toplum hayatındaki, beraber yaşamaya dair görevlerini, hoşgörü ile yerine getirir.

Toplum Sorumluluğu Bilinci

Her çocuk, kendini ilgilendiren konularda görüşlerini ve düşüncelerini, özgürce, yazılı, sözlü veya sanatsal bir şekilde ifade edebilir.

İfade Özgürlüğü Hakkı

Çocuğa, işkence, kötü muamele yapılması ve böyle bir ceza verilmesi yasaktır.

Kötü Muamele Yasağı

Her çocuğun, kendisinin ihtiyaçlarını ve üstün yararını ön planda tutan bir aile tarafından, sevgi içerisinde büyütülme hakkı vardır.

Aile İçinde
Büyümüe Hakkı

Her çocuğun sağlıklı büyümek için en uygun, temiz ve doğaya saygılı bir çevrede yaşama hakkı vardır.

Temiz Bir Çevrede Yaşama Hakkı

Her çocuğun bir özel hayatı vardır. Çocuğun diğer kişilerden, özel hayatının gizliliğine saygı bekleme hakkı vardır.

Özel Hayatın Gizliliğine Saygı Hakkı

En az 4 karakter